Operatorem Strony i serwisu działającego pod adresem http://www.markuszewska.com.pl jest firma Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska Małgorzata Markuszewska i obsługuje Stronę w zakresie, w którym umożliwia ona rejestrację przekazanie informacji osobistych lub danych osobowych. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska z siedzibą we Wrocławiu (53-333) przy ul. Powstańców Śląskich 48a. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Administrator czyli Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym ze Strony internetowej ochrony ich prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Cele te określone są w szczególności w niniejszej Polityce Prywatności. Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska gromadzi dane osobowe i inne dane nieposiadające takiego charakteru. Pozyskiwanie danych odbywa się, w zależności od ich rodzaju, z inicjatywy Użytkowników odwiedzających stronę internetową lub automatycznie. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu prawidłowego korzystania ze Strony oraz świadczenia przez Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska usług. W przypadku pozostawienia w formularzu kontaktowym informacji dotyczących imienia i nazwiska, adresu mailowego i numeru telefonu, dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia informacji zwrotnej i odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie- drogą telefoniczną lub mailową. Podczas wizyty na Stronie, Strona poprzez pliki cookies automatycznie zbiera i przechowuje dane, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. W trakcie wizyty na Stronie automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące tej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, liczba odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, rozdzielczość ekranu, liczba kolorów ekranu, adresy, z których nastąpiło wejście do strony, długość korzystania ze strony, itp. Dane te, nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby korzystającej ze strony internetowej.

1. Podane podczas rejestracji czy wizyty Państwa w gabinecie Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska dane osobowe będą przetwarzane przez Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska w celu kontaktu i prowadzenia dokumentacji medycznej. Administrator nie wysyła informacji marketingowych drogą elektroniczną, chyba, że wyrażą Państwo na to osobną pisemną zgodę.

2. Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska ma ustawowy obowiązek uzyskania od Państwa danych osobowych. Odmowa podania danych uniemożliwi przeprowadzenie świadczenia medycznego.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania na czas trwania leczenia. Kopie powyższych dostępne w Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska do wglądu.

4. Administrator może skontaktować się z Państwem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia umówionej wizyty lub poinformowania o zasadności odbycia kolejnej wizyty.

5. Gabinet mieści się w Dolnośląskim Centrum Ginekologii, które prowadzi monitoring obiektu. Celem nagrań jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na jego teranie i bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Dane z monitoringu są kasowane po 14 dniach.

6. Dostęp do Państwa danych będzie miał personel medyczny, zarząd Administratora, pracownicy recepcji oraz, w uzasadnionych przypadkach, zewnętrzne firmy obsługujące systemy IT Administratora.

7. Państwa dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli nie dłużej niż 20 lat od zakończenia leczenia, po czym zostaną zniszczone.

8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich kopii oraz poprawienia informacji w nich zawartych.

9. Sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska . Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z Państwa danymi osobowymi mogą je Państwo również przesłać na adres kontakt@markuszewska.com.pl

10. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mogą się Państwo zwrócić ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pliki Cookie Medycyna Estetyczna dr M. Markuszewska wykorzystuje pliki cookie, służące do usprawnienia działania serwisu. W żaden sposób nie są one szkodliwe dla komputera i można je wyłączyć w ustawieniach Państwa przeglądarki.

Anatytics Witryna markuszewska.com.pl korzysta z narzędzi statystycznych Google Analytics. Mechanizm ten także używa plików cookies. Google Analytics zbiera informacje o sposobie korzystania ze strony – m.in. jakie sekcje witryny odwiedzili Państwo, na których spędzili Państwo najwięcej czasu etc. Dane zebrane w ten sposób mogą być wykorzystywane przez Google do tworzenia raportów dla osób obsługujących witrynę. Więcej informacji o sposobie działania plików cookie Google Analytics można znaleźć na stronie Google Analytics. Jeżeli któraś z powyższych informacji jest dla Państwa niejasna mogą się Państwo kontaktować z nami pod adresem mailowym podanym w sekcji kontakt.